Kannelmäen Voimistelijat

Lapsille ja nuorille on tarjolla vauvajumppaa, perheliikuntaa, perheakroa, jumppakerhoa, telinejumppaa, freegymiä, cheerdancea ja monipuolisesti erilaisia tanssitunteja. Voit hakea lukujärjestyksestä sopivia tunteja esimerkiksi tunnin nimen, ajan, paikan tai ohjaajan mukaan. Myös lasten ja nuorten tunneille ilmoittaudutaan  jäsentieto-ohjelman kautta. Alaikäisen puolesta pääkäyttäjäksi rekisteröityy huoltaja.

 SYKSYN 2019 KAUSIOHJELMA JULKAISTAAN KESÄKUUN AIKANA.

Vanhojen jäsenten ilmoittautumisesta tiedotetaan jäsenkirjeellä kesäkuun aikana.

Uusien jäsenten ilmoittautuminen tunneille alkaa 1.8.19 klo 9:00

TUNTIKUVAUKSET 


PERHELIIKUNTA

Vauvajumppa
Sopiva aloitusikä n. 3 kk–6 kk.
Aikuisen ja lapsen yhteinen liikuntahetki lorujen ja musiikin rytmittämänä.

Perheliikunta 1–6-v.
Perheliikunta on monipuolista ja hauskaa liikuntaa koko perheelle. Tunneilla liikutaan yhdessä temppuillen, leikkien ja pelaillen. Tunti kestää 45 minuuttia, josta noin puolet on ohjattua tekemistä ja toinen puoli tunnista vapaata liikkumista oman perheen kesken annetuilla välineillä. Tunneille ovat vanhempien lisäksi tervetulleita mummot, vaarit, kummit tai muut lasten läheiset. Lasten suositusikä on 1–6 vuotta.

Perheakro 4–6-v.
Perheakrobatiatunneilla harjoitellaan yhdessä erilaisia temppuja. Aikuinen pääsee sekä avustamaan, että itsekin tekemään erilaisia akrobatialiikkeitä. Yksin tehtävien lattialiikkeiden lisäksi harjoittelemme myös pariakrobatialiikkeitä. Tunneilla leikitään, temppuillaan ja pidetään hauskaa. Tunti kestää 45 min, josta noin puolet ajasta lämmitellään sekä leikitään ja toinen puoli harjoitellaan akrobatialiikkeitä.
Tunnille ovat vanhempien lisäksi tervetulleita mummot, vaarit, kummit tai muut lasten läheiset. Lasten suositusikä on 4–6-v.

Taaperoiden jumppakerho 9 kk–3-v.
Kerhossa on aikuisen ja lapsen yhteinen ohjattu liikuntatuokio lorujen ja musiikin rytmittämänä, tutustumista erilaisiin välineisiin sekä rentoa yhdessäoloa. Kerhon lopuksi on vapaata aikaa kiertää temppurataa taaperon kanssa.

 

LAPSET JA NUORET

Telinejumppa
Ikäryhmä 4–6-v. tytöt ja pojat
Telinejumppa-tunneilla opetellaan telinevoimistelun perustemppuja ja -taitoja eri telineillä. Tunneilla liikutaan monipuolisesti, iloisesti ja leikinomaisesti lasten iät huomioiden. Tuntien tavoitteena on tutustuttaa lapset telinevoimistelun perusteisiin leikin kautta niin, että jokaisella on mahdollisuus harjoitella ja kehittyä oman taitotasonsa mukaisesti.
Tunnit sisältävät lämmittelyleikkejä, lattianpoikkiharjoituksia sekä ohjattuja temppuratoja. Tunneilla opetellaan lisäksi ryhmässä olemista, ohjaajan kuuntelemista sekä kehotuntemusta ja -hallintaa.
Tuntien turvallisuudesta vastaa vähintään kaksi ohjaajaa. Alle kouluikäisten ryhmillä on käytössään voimistelupassit, johon saa tarran käyntikerroista ja voimistelun lajitaitojen oppimisesta. Tervetuloa temppuilemaan!

Telinejumppa
Ikäryhmä 7–9-v. tytöt ja pojat
Telinejumppa-tunneilla opetellaan telinevoimistelun perustemppuja ja -taitoja eri telineillä. Tunneilla liikutaan monipuolisesti, iloisesti sekä lasten iät ja taitotasot huomioiden.
Tuntien tavoitteena on opetella telinevoimistelun perusteita liikekehittelyllä niin, että jokaisella on mahdollisuus harjoitella ja kehittyä oman taitotasonsa mukaisesti. Keskitymme erityisesti yhdistelmäliikkeiden harjoitteluun ja oppimiseen.
Tunnit sisältävät lämmittelyleikkejä, monipuolisia lajiharjoitteita sekä ohjattuja temppuratoja. Temppujen lisäksi tunneilla harjoitetaan koordinaatiokykyä, voimaa sekä kehonhallintaa.
Tunnille voi tulla ilman aiempaa harrastustaustaa.

Akro
ikäryhmä 7–9-v. tytöt ja pojat
Akrotunnit pitävät sisällään erilaisia akrobatialiikkeitä, kuten kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, käsillä seisontoja ja erilaisia siltakaatoja. Tunneilla harjoitellaan myös pariakrobatialiikkeitä ja ryhmäpyramidien tekoa. Tunnilla kehittyy liikkuvuus, kehonhallinta ja lihasvoima. Tunti sopii sekä tytöille, että pojille. 

Freegym
Ikäryhmä yli 7-vuotiaat tytöt ja pojat
Freegym on uusi lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset. Freegymiä voi tehdä ikään, taustaan tai kokemukseen katsomatta sisällä saleissa tai ulkona. Sitä voi tehdä yksin tai yhdessä.

Voimistelukoulu
Ikäryhmä 4–6-v. tytöt ja pojat
Voimistelukoulussa jokaisella on mahdollisuus osallistua, harrastaa ja esiintyä. Voimistelun lajitaidot sekä motoriset perustaidot opitaan tunneilla monipuolisesti leikin kautta. Tunnit koostuvat yhteisistä liikuntaleikeistä, peleistä, välineliikunnasta sekä temppuradoista. Ryhmillä on käytössään voimistelupassit, johon saa tarran käyntikerroista ja voimistelun lajitaitojen oppimisesta.
Voimistelukoulu-tunnit ovat tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille ilman vanhempia. Lapsi liikkuu tunneilla ammattitaitoisten ja koulutettujen ohjaajien opastuksella. Ryhmissä on kaksi ohjaajaa.

Cheerdance
Ikäryhmät 7–9-v., 10–12-v. tytöt
Cheerdance on vauhdikas ja monipuolinen tanssilaji. Laji painottuu tanssitekniikoihin (piruetit, hypyt, venyvyysliikkeet, tanssinostot ja akrobaattiset liikkeet), yleensä huiskien kanssa tehtäviin käsisarjoihin (motionit) sekä tanssikoreografioiden harjoittelemiseen. Cheerdancessa tärkeintä on hauskan pitäminen, iloisuus ja liikelaadun puhtaus. Lasten cheerdance-tunneilla myös leikitään tanssin perustaitoja – mm. rytmin kuuntelua, eri tasoissa ja kuvioissa tekemistä ja ryhmätoimintaa – kehittäviä leikkejä. Aiempaa tanssitaustaa ei tarvita mutta sellainen on toki eduksi. Cheerdance-ryhmät esiintyvät joulu- ja kevätnäytöksessä ja mahdollisuuksien mukaan muissa tapahtumissa.

Dance kids
Ikäryhmä 5–6-v. tytöt ja pojat
Dance kids-tunti on suunnattu tanssista innostuneille lapsille. Lapset liikkuvat ammattitaitoisten ja koulutettujen ohjaajien opastuksella leikinomaisesti tanssin perusteita harjoitellen.
Tunnit sisältävät tekniikkaharjoituksia, musiikkiliikuntaa ja -leikkejä sekä koreografisia askelsarjoja lasten ikä huomioiden. Tunnin tavoitteena on kehittää motorisia taitoja, rytmitajua, lihaskuntoa sekä kehonhallintaa, tärkeitä sosiaalisia- ja ryhmätyötaitoja unohtamatta. Tunnilla liikutaan iloisin mielin ja lapsia kuunnellen!

Dance junior
Ikäryhmä 7–9-v. ja yli 10-v. tytöt ja pojat
Dance junior -tunti on lasten tanssitunti, jolla tutustutaan eri tansseihin, otetaan vaikutteita eri tanssityyleistä ja harjoitellaan koreografisia askelsarjoja. Pääpaino tanssityyleissä on hip hop sekä muilla katutanssilajeilla. Tavoitteena on oppia tanssin perustaitoja sekä samalla kehittää lihaskuntoa ja kehonhallintaa. Opitaan yhdessä uusia asioita ja koetaan tekemisen iloa!
Tunnit koostuvat alkulämmittelyistä, tekniikkasarjoista, salin poikki liikkuvista harjoitteista ja koreografioiden harjoittelusta.

Tanssillinen voimistelu
Tanssillinen voimistelu on moni-ilmeinen tanssin ja voimistelun yhdistävä laji. Lajin ytimenä on liikkeen virtaavuus, johon yhdistyy rytmisyys, luovuus, esteettisyys ja ilmaisullisuus. Lajia on mahdollista harrastaa kevyesti tai tavoitteellisemmin, ja halukkaille on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia esiintymiseen ja kilpailemiseen.
Lajin pohjana on perusvoimistelutaidot ja vartalotekniikan rinnalla harjoitetaan jalkatekniikkaa ja hyppyjä sekä erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, kuten liikkuvuutta ja voimaa. Tanssillisen voimistelun ohjelmissa korostuu esiintyjien ilmaisullisuus ja ohjelman kokonaisvaltaisuus, joten tekniikan harjoittamisen ohella paneudutaan myös esiintymiseen erilaisin ilmaisu- ja luovan liikunnan harjoittein.

Ikäryhmä 7–8-v., 9–10-v. ja yli 11-v. tytöt
Tanssillinen voimistelu on kokonaisvaltaista liikuntaa, jossa yhdistyvät luovuus, rytmisyys, esteettisyys ja ilmaisullisuus. Siinä hyödynnetään monipuolisesti musiikin elementtejä ja koreografista osaamista. Tanssillinen voimistelu sopii esiintymishaluisille lapsille, jotka haluavat kehittää kuntoaan ja taitojaan. Tunnille osallistuaksesi, et tarvitse aikaisempaa voimistelutaustaa. Ryhmät esiintyvät joulu- ja kevätnäytöksessä.

Tanssillinen voimistelu/esiintyvä ryhmä Melody ja Harmony
Ikäryhmä 9–11-v. tytöt
Tanssillisen voimistelun esiintyvä ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa, esiintyy joulu- ja kevätnäytöksessä ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan kilpailuihin. Ryhmään otetaan uusia voimistelijoita tilanteen mukaan. Lisätietoja ryhmään liittymisestä voi kysellä osoitteesta lapset(a)kannelmaenvoimistelijat.fi.