Kannelmäen Voimistelijat

KANNELMÄEN VOIMISTELIJOIDEN 

FYYSISTÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVA

TURVALLISUUSASIAKIRJA

2023

SISÄLLYSLUETTELO

1 YHDISTYKSEN TOIMINNAN KUVAUS

2 YHDISTYKSEN VASTUUHENKILÖT JA TOIMIJAT

3 TOIMINTATAVAT

3.1 Yleisötapahtumat

3.2 Jäsenpalvelut

3.3 Jäsentapahtumat

3.4 Koulutus ja perehdyttäminen

3.5 Ohjaajien ja valmentajien osaaminen

3.6 Ensiaputaidot

4 OSALLISTUJAT JA OHJEISTUS

5 SUORITUSPAIKAT

5.1 Rakennukset, reitit, yms

5.2 Paloturvallisuus

6 VÄLINEISTÖ JA SEN HUOLTO

7 TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAHINKOTILANTEISSA

8 TOIMINTA TAPAHTUMAN TAI ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN

9 TOIMIJOIDEN OHJEISTUS JA PÄIVITYS

10 VAKUUTUKSET

10.1 Työntekijöiden tapaturmavakuutus

10.2 Vastuuvakuutus

10.3 Jumppaturvavakuutus

10.4 Muut vakuutukset

1 YHDISTYKSEN TOIMINNAN KUVAUS

Kannelmäen Voimistelijat ry tarjoaa tasokasta liikuntaa Kannelmäki-Maununneva-Malminkartano-alueen asukkaille. Seuralla on tunteja lapsille ja aikuisille. Kannelmäen Voimistelijat monipuoliseen tarjontaa kuuluu mm. jumppaa, kehonhuoltoa, tanssitunteja, temppuilua (ninjagym ja freegym), akrogymiä, telinejumppaa, tanssillista voimistelua ja perhegymtunteja. Seuralla on oma visio, missio ja arvot.

2 YHDISTYKSEN VASTUUHENKILÖT JA TOIMIJAT

Kannelmäen Voimistelijoiden hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä. Hallitukseen ei ole nimetty erikseen turvallisuudesta vastaavaa. Toimistolla työskentelee kokopäivätoiminen toiminnanjohtaja.

3 TOIMINTATAVAT

3.1 Yleisötapahtumat

Kannelmäen Voimistelijat järjestää mahdollisuuksien mukaan tapahtumia lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Kaudet päättyvät kevät- ja joulunäytöksiin Kanneltalolla. Kannelmäen Voimistelijoiden kaikki ryhmät voivat esiintyä näytöksissä. 

3.2 Jäsenpalvelut

Kannelmäen Voimistelijat tarjoavat jäsenilleen liikuntapalveluita. Seurassa on liikuntatarjontaa kaikille ikäryhmille. Nuorimmat seurassa liikkuvat jäsenet ovat vuoden ikäisiä taaperoita ja vanhimmat ikääntyneille tarkoitetuissa ryhmissä jumppaavat jumppakonkarit. Liikuntatunnit pidetään pääsääntöisesti Kannelmäen, Kaarelan ja Malminkartanon alueen koulujen liikuntasaleissa sekä seuran omalla KaVo-salilla osoitteessa Kaarelantie 12.

Liikuntapalveluiden lisäksi tarjoamme jäsenille yhteistyökumppaneidemme etuja, joista kerrotaan seuramme verkkosivuilla kohdassa jäsenedut.

3.4 Koulutus ja perehdyttäminen

Kannelmäen Voimistelijat kouluttaa vuosittain ohjaajiaan ja hallituksen jäseniä. Seura tarjoaa ohjaajille mahdollisuuden osallistua esimerkiksi Voimisteluliiton tai ESLU:n järjestämiin koulutuksiin ja ideapäiviin. Koulutuksista päättää aina hallitus.

Uusia ohjaajia ja seuratoimijoita varten on koottu perehdyttämispaketti nimeltään Toimintakäsikirja ja erillinen Ohjaajaopas ohjaajille. Uuden ohjaajan/seuratoimijan kanssa käydään perehdytyksessä läpi yhdessä mm. seuran toimintaa, toimintatapoja, työntekijän tapaturmat, turvallisuus tunneilla sekä ohjaajien vastuut  ja velvoitteet. Tiedot ovat luettavissa myös verkkosivujen Työhuone-osiossa, joka on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön.

3.5 Ohjaajien ja valmentajien osaaminen

Seura kouluttaa ohjaajiaan säännöllisesti. Jokaisella ohjaajalla on erilainen koulutustausta. Ohjaajien joukossa on mm. kasvatus- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia. 

3.6 Ensiaputaidot

Ohjaajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua seuran järjestämään ensiapukoulutukseen. Ohjaajia varten on tehty ensiapuohje (tavallisimpia ensiaputilanteita jumppatunneilla), joka löytyy Ohjaajan oppaasta. Sieltä löytyy myös lasten tuntien turvallisuussuunnitelma. Seura kannustaa ohjaajia ylläpitämään ensiaputaitojaan.

4 OSALLISTUJAT JA OHJEISTUS

Jumppaan osallistujalla on mahdollisuus saada tietoa mm. nettisivuilta ja seuran toimijoilta siitä, millainen tunti on kyseessä, kuinka kauan tunti kestää ja minkä kuntoisille ihmisille tunti on tarkoitettu. Osallistuja tietää myös järjestäjätahon sekä kuka ohjaa tunnin. Osallistuja tietää, mitä osallistuminen maksaa ja mitä maksu sisältää. Osallistujia ohjeistetaan jumppavarusteisiin liittyvissä asioissa.

5 SUORITUSPAIKAT

5.1 Rakennukset, reitit, yms

Kannelmäen Voimistelijoiden toiminta tapahtuu omalla Kavo-salilla ja koulujen liikuntasaleissa seuraavissa osoitteissa:

 • Kavo-sali, Kaarelantie 12 A
 • Kannelmäen peruskoulu (Runo), liikuntasali, Runonlaulajantie 40
 • Malminkartanon ala-aste, liikuntasali, Puustellintie 6
 • Malminkartanon nuorisotalo, Piianpolku 3-5
 • Pirkkolan uimahalli, opetusallas, Metsätie 6
 • Seuran verkkosivuilta löytyy kartat kaikkiin liikuntatiloihin.

5.2 Paloturvallisuus

Ohjaajia opastetaan tarkistamaan kiinteistön paloilmoitinpainikkeiden ja alkusammutusvälineiden sijainnit, poistumistiet sekä lukemaan kiinteistöä koskevan pelastussuunnitelman sekä muut mahdolliset ohjeet.  Lisäksi varmistetaan, että ohjaajat osaavat tehdä hätäilmoituksen. 

Kavo –Salissa on kaksi 10 kg:n  käsisammutinta sekä pelastautumisohjeet. Toimistossa, salissa ja varastossa on palovaroittimet.

6 VÄLINEISTÖ JA SEN HUOLTO

Ohjaajat vastaavat kouluilla olevista välineistä. Huomatessaan puutteita tai vikoja välineissä, niistä tulee ilmoittaa seuran toimistolle. Ohjaajan tulee poistaa turvallisuussyistä viallinen väline seuran välinekaapista ja joko toimittaa se seuran toimistolle tai jäteastiaan.

7 TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAHINKOTILANTEISSA

Tunnilla tapahtuneissa loukkaantumis- tai sairastapauksissa toimitaan seuraavasti: 

 • vakavissa tapauksissa tehdään hätäilmoitus numeroon 112  ja toimitaan hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti
 • annetaan ensiapua tarvittaessa: esim. elvytys, verenvuodon tyrehdyttäminen
 • lievemmissä tapauksissa varmistetaan jumpparin pääsy kotiin tai terveyskeskukseen esim. taksikyydillä tai jumppakaverin avustuksella 

Tulipalon sattuessa

 • varoitetaan ja pelastetaan
 • tehdään hätäilmoitus numeroon 112 paloilmoitinpainikkeelle ja/tai soittaen 
 • tehdään alkusammutus
 • rajoitetaan tulipaloa sulkemalla ikkunat ja ovet
 • tyhjennetään rakennus
 • opastetaan palokuntaa 

Rikos (murto, väkivalta, pommiuhka…) tapauksissa

 • akuutissa tilanteessa tehdään hätäilmoitus numeroon 112
 • kerrotaan rikollisen tuntomerkit
 • ilmoitetaan poliisille 
 • tyhjennetään pommiuhkatilanteessa rakennus

Jos kyseessä on onnettomuus, jossa on mukana ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita

 • suojaudutaan
 • katkaistaan ilmanvaihto
 • kuunnellaan radiota

Jos tapahtuu sähkö-, vesi- ja lämmityskatko

 • otetaan varajärjestelmät käyttöön
 • laitetaan sulut kiinni ja tarkistetaan ne
 • käynnistetään korjaukset 
 • tehdään tarvittavat ilmoitukset

Jos tietojärjestelmät vahingoittuu

 • otetaan käyttöön varajärjestelmät

Jos kuulee yleisen vaaramerkin

 • suojaudutaan sisälle 
 • katkaistaan ilmanvaihto
 • kuunnellaan tietoja  ja ohjeita radiosta
 • vältetään puhelinten käyttöä

8 TOIMINTA TAPAHTUMAN TAI ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN

Ohjaajan / tapahtuman vastaavan tulee kertoa mahdollisimman pian tapaturman tai onnettomuuden jälkeen tapahtumasta seuran hallitukselle/puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle. Hallitus aloittaa tämän jälkeen tarpeelliset toimenpiteet. 

Tapaturmista ja ”läheltä piti” -tilanteista, jotka vaativat sairaala- tai terveyskeskushoitoa, tulee tehdä ilmoitus kunnan terveysvalvontaan tai kuluttajavirastoon. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa osoitteesta www.kuluttajavirasto.fi

Tapahtumissa varataan toimijoille paperia ja kyniä, joiden avulla kirjataan ylös silminnäkijöiden yhteystiedot heti tapaturman jälkeen. Tapahtumissa vastaaville kerrotaan selkeästi kenelle tapaturmasta ilmoitetaan ja millä aikataululla. Yhdistyksen vastuuhenkilön on saatava tieto mahdollisimman nopeasti, jos kyse on vakavasta onnettomuudesta tai vakavaan tai kuolemaan johtaneesta loukkaantumisesta.

Seuran hallitus / toiminnanjohtaja ilmoittavat osallistujien omaisille ja seuran tiedottaja vastaa informaation toimittamisesta tiedotusvälineille.

9 TOIMIJOIDEN OHJEISTUS JA PÄIVITYS

Turvallisuusohjeet löytyvät seuran verkkosivujen Työhuone-sivuilta ja ovat jokaisen luettavissa. Sivuilta löytyy myös erillinen turvallisuusohje ohjaajille siitä, miten toimia tunneilla. 

Seura kannustaa jokaista seuratoimijaa ja ohjaajaa päivittämään ensiaputaitojaan säännöllisesti. Seura tilaa tarvittaessa ensiapukoulutusta seuratoimijoille.

10 VAKUUTUKSET

10.1 Työntekijöiden tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus koskee vain niitä, jotka ovat työsuhteessa seuran kanssa. 

Kannelmäen Voimistelijoiden vakuutus on vahinkovakuutusyhtiö Pohjolassa.

Jos loukkaat itsesi työaikana tai työmatkalla:

 1. Ota yhteys Kannelmäen Voimistelijoiden toimistoon 
 2. Mene lähimpään sairaalaan / terveyskeskukseen ja ilmoita, että sinulle on tapahtunut työtapaturma
 3. Kannelmäen Voimistelijoiden toimistolta tai vakuutusyhtiö Pohjolasta lähetetään sairaalaan / terveyskeskukseen vakuutustodistus ja toimenpiteet laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä

HUOM! Työmatka on matka työpaikalta kotiin, jos välissä käyt esim. kaupassa tarkoittaa työmatka työpaikalta kauppaan.

10.2 Vastuuvakuutus

Seuran vastuuvakuutus on Voimisteluliiton kautta. Tarvittaessa ota yhteyttä Voimisteluliittoon puh. 040 568 8612.

10.3 Jumppaturvavakuutus

Jäsenet voivat ostaa itselleen jumppaturvavakuutuksen seuran kautta. Jumppaturvavakuutus on ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa Voimisteluliiton harrastevoimistelu- ja liikuntatoiminnassa, voimistelu- ja liikuntatunneilla, harjoituksissa, esityksissä, näytöksissä ja tapahtumissa. Jumppaturvavakuutuksessa ei ole omavastuuosuutta. Lisätietoa: https://www.voimistelu.fi/seuroille/jasenyys/vakuutukset/ 

10.4 Muut vakuutukset

Muita vakuutuksia ovat palovakuutus, murto- ja ryöstövakuutus ja vuotovakuutus. Nämä vakuutukset koskevat liiketilaa osoitteessa: Kaarelantie 12 A, 00430 Helsinki.