Kannelmäen Voimistelijat ry

Suomen Voimisteluliiton lasten voimistelun linjaus ohjaa voimistelutoimintaa kohti lapsiystävällisempää valmennuskulttuuria. Linjaus ohjaa koko voimistelun alle 12-vuotiaiden toimintaa ja sen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista voimistelussa.

Lisätietoa linjauksesta täällä.

 

Kannelmäen Voimistelijat noudattaa linjausta kaikessa lasten toiminnassa.

 

Luomme turvallisen harjoitusilmapiirin ja toimintaympäristön.
Kannelmäen Voimistelijoiden lasten tunneilla jokaisella osallistujalle taataan turvallinen ympäristö. Tunneilla on nollatoleranssi kaikkea epäasiallista käyttäytymistä, kiusaamista ja muuta ei-toivottua toimintaa kohtaan. Lapsella on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen sekä kasvu- ja kehorauhaan. Lapsista käytetään vain sukupuolineutraaleja termejä.

Kannelmäen Voimistelijoiden kaikilla lasten tunneilla on täysi-ikäinen vastuuohjaaja, joka on kouluttautunut Voimisteluliiton suositusten mukaisesti sekä suorittanut Olympiakomitean Vastuullisen valmentajan verkkokurssin ja Et ole yksin -verkkokoulutuksen. Kaikki alle neljävuotiaiden harrastustoiminta on perheliikuntaa, jossa lapselle läheinen aikuinen pääsee mukaan tutustumaan lapsen kanssa liikuntaharrastukseen ja tukemaan ryhmäytymisessä. Apuohjaaja on mukana aina 4–6-vuotiaiden tunneilla, ja myös tarvittaessa vanhempien lasten tunneilla ryhmän koon ja tarpeen mukaan.

Tarjoamme osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lapsille.
Lapsilla on oikeus ilmaista omia mielipiteitään ja heitä kuullaan ikätaso huomioiden. Lasten ja huoltajien mielipiteitä kuullaan myös vuosittain toteutettavassa jäsenkyselyssä. Kannelmäen Voimistelijat ry myöntää harrastustukea perheille, jotta lapset voivat harrastaa riippumatta perheensä taloudellisesta tilanteesta. Ohjeet harrastustuen hakemiseen löytyvät seuran nettisivuilta.

Edistämme lasten liikunnan iloa ja mielekkyyttä sekä vahvistamme autonomiaa ja pitkän aikavälin kehittymistä (liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen).
Kannelmäen Voimistelijoiden lasten tunnit koostuvat monipuolisista ja turvallisista, lapsen ikätasoon sovitetuista harjoituksista. Koulutetut ohjaajat osaavat huomioida lasten kehitystason sekä erilaiset tarpeet tunneilla. Lisäksi seura kannustaa positiiviseen ilmapiiriin ja lapsilähtöiseen toimintaan. Tärkeintä on kasvua ja kehitystä tukeva harjoittelu turvallisessa, osallistavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Tunneilla harjoitellaan monipuolisesti perusliikuntataitoja ja leikki on osa harjoittelua.

Mahdollistamme monipuolisen ja leikkisän lasten urheilukulttuurin.
Kaikissa alle 12-vuotiaiden ryhmissä leikki on osa harjoituksia. Lapsia kannustetaan monipuoliseen liikkumiseen myös seuratoiminnan ulkopuolella.

Huomioimme lasten kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin lajikulttuurissamme – tavoitteena hyvinvoivat ja itseensä uskovat harrastajat. Lapsen hyvinvoinnin ja terveyden tulee aina olla kilpailumenestystä tärkeämpää.
Lasten ryhmät ovat kaikille avoimia ja ikäkausijaoissa toimitaan joustavasti. Kauden alussa ryhmissä tehdään lasten kanssa pelisäännöt siitä, millaista toimintaa ja osallistumista tunneilla toivotaan. Lasten kanssa käytetään iänmukaista kieltä ja lapsia ohjeistetaan selkeästi. Liikkeet näytetään ja lisäksi käytetään liikekortteja selkeyttämään ohjeita. Lasten tunnit ovat tauolla koulujen loma-ajat tukien liikunnan, levon ja muun vapaa-ajan toiminnan välistä tasapainoa. Kannelmäen Voimistelijat on puhtaasti harrasteseura, eikä ole mukana kilpailutoiminnassa.