Kannelmäen Voimistelijat

TUNTIKUVAUKSET 

PERHEGYM-tunnit

Perhegym 
Perheliikunta on monipuolista ja hauskaa liikuntaa koko perheelle. Tunneilla liikutaan yhdessä temppuillen, leikkien ja pelaillen. Tunti kestää 45 minuuttia, josta noin puolet on ohjattua tekemistä ja toinen puoli tunnista vapaata liikkumista oman perheen kesken annetuilla välineillä.

Kaikille Perhegym tunneille ovat vanhempien lisäksi tervetulleita mummot, vaarit, kummit tai muut lasten läheiset.  Perhegym -ryhmissä lasten suositusikä on 1-6 vuotta.

LAPSET JA NUORET

Telinejumppa Ikäryhmä 4–6-v.
Telinejumppa-tunneilla opetellaan telinevoimistelun perustemppuja ja -taitoja eri telineillä. Tunneilla liikutaan monipuolisesti, iloisesti ja leikinomaisesti lasten iät huomioiden. Tuntien tavoitteena on tutustuttaa lapset telinevoimistelun perusteisiin leikin kautta niin, että jokaisella on mahdollisuus harjoitella ja kehittyä oman taitotasonsa mukaisesti.
Tunnit sisältävät lämmittelyleikkejä, lattianpoikkiharjoituksia sekä ohjattuja temppuratoja. Tunneilla opetellaan lisäksi ryhmässä olemista, ohjaajan kuuntelemista sekä kehotuntemusta ja -hallintaa.
Tuntien turvallisuudesta vastaa vähintään kaksi ohjaajaa.  Tervetuloa temppuilemaan!

Telinejumppa Ikäryhmä  yli 6v
Telinejumppa-tunneilla opetellaan telinevoimistelun perustemppuja ja -taitoja eri telineillä. Tunneilla liikutaan monipuolisesti, iloisesti sekä lasten iät ja taitotasot huomioiden.
Tuntien tavoitteena on opetella telinevoimistelun perusteita liikekehittelyllä niin, että jokaisella on mahdollisuus harjoitella ja kehittyä oman taitotasonsa mukaisesti. Keskitymme erityisesti yhdistelmäliikkeiden harjoitteluun ja oppimiseen.
Tunnit sisältävät lämmittelyleikkejä, monipuolisia lajiharjoitteita sekä ohjattuja temppuratoja. Temppujen lisäksi tunneilla harjoitetaan koordinaatiokykyä, voimaa sekä kehonhallintaa.
Tunnille voi tulla ilman aiempaa harrastustaustaa.

Akrogym  
Tunneilla harjoitellaan voimistelun peruslajiliikkeitä sekä erilaisia ketteryys- ja akrobatialiikkeitä, samalla kehitetään vartalon voimaa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Harjoitukset sisältävät monipuolisesti liikuntaleikkejä sekä liikkuvuus -ja lihaskunto harjoittelua. Jokaisella on mahdollisuus osallistua, harjoitella ja esiintyä omista lähtökohdistaan, aikaisempaa voimistelukokemusta ei tarvita tunneille osallistumiseen.

Dance kids Ikäryhmä 4-6 v. 
Dance kids-tunti on suunnattu tanssista innostuneille lapsille. Lapset liikkuvat ammattitaitoisten ja koulutettujen ohjaajien opastuksella leikinomaisesti tanssin perusteita harjoitellen. Tunnit sisältävät tekniikkaharjoituksia, musiikkiliikuntaa ja -leikkejä sekä koreografisia askelsarjoja lasten ikä huomioiden. Tunnin tavoitteena on kehittää motorisia taitoja, rytmitajua, lihaskuntoa sekä kehonhallintaa, tärkeitä sosiaalisia- ja ryhmätyötaitoja unohtamatta. Tunnilla liikutaan iloisin mielin ja lapsia kuunnellen!

Dance junior – Ministarat Ikäryhmä 6-8 v. 
Dance kids- ministarat on itseilmaisutanssitunti 6-8 -vuotiaille tytöille ja pojille. Tunnilla kehitetään itseluottamusta ja itseilmaisua tanssin avulla. Tunneilla on luvassa naurua ja hyvää mieltä. Siellä opetellaan yhdessä kuuntelemaan musiikkia ja seuraamaan sitä sydämellä. Tuodaan lapsen parhaita puolia esiin tanssimalla ja nauttimalla musiikin voimasta. Huomioidaan lasten omat tanssityylit ja kannustetaan jokaista olemaan oma itsensä. Tunnit rakennetaan yhdessä lasten kanssa, kuunnellen lasten tanssitoiveita sekä -ideoita ja toteutetaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Tunneilla opitaan erilaisia tanssiliikkeitä ja koreografioita, joiden avulla saadaan itseluottamusta ja onnistumisen elämyksiä. Annetaan lapsen loistaa omana itsenään omalla tyylillään! Energinen ja leikkisä tanssitunti, joka antaa lapsille hyvää mieltä ja itseluottamusta.

Dance junior Ikäryhmä  7-10 v.
Dance junior -tunti on lasten tanssitunti, jolla tutustutaan eri tansseihin, otetaan vaikutteita eri tanssityyleistä ja harjoitellaan koreografisia askelsarjoja.  Tavoitteena on oppia tanssin perustaitoja sekä samalla kehittää lihaskuntoa ja kehonhallintaa. Opitaan yhdessä uusia asioita ja koetaan tekemisen iloa!
Tunnit koostuvat alkulämmittelyistä, tekniikkasarjoista, salin poikki liikkuvista harjoitteista ja koreografioiden harjoittelusta.

Showtanssi Ikäryhmä Yli 8 v.-
Monipuolinen tanssitunti, jossa tanssitaan eri tyylisten musiikkien mukaan. Tunnilla käydään läpi showtanssin alkeita. Lajissa tärkeää on näyttävyys ja esiintyminen. Tunneilla harjoitellaan sekä ilmaisua että tanssitekniikkaa, kuten hyppyjä ja piruetteja. Tunnilla harjoitellaan lämmittelyn lisäksi liikkeitä salin poikki ja heittäydytään tanssisarjoihin iloisella mielellä. Ryhmä esiintyy seuran joulu ja kevätnäytöksessä

Voimistelukoulu Ikäryhmä 4-6 v.,  6-8 v.
Tuntikuvus