Kannelmäen Voimistelijat

Tähtiseura

Seuramme on mukana Tähtiseurat-laatuohjelmassa. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.  Tähtimerkkiseurana täytämme seuran johtamisen, lasten urheilun ja aikuisten liikunnan laatutekijät sekä olemme osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä.

Tähtimerkin saaminen edellyttää,  että seuralla on määritelty

  • arvot
  • visio ja toimintasuunnitelma
  • ajantasaiset ja tarkoituksen mukaiset säännöt
  • toimintakäsikirja
  • vuosikello
  • eri vastuuhenkilöiden ja toimielinten toimenkuvat ja vastuut
  • toimivat nettisivut
  • talousohjesääntö

Lisäksi seura kerää säännöllisesti palautetta toimintaan osallistuvilta ja viestinnässä käytetään eri kanavia. Lisäksi seuran ohjaajat ja muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan

Aikuisten osa-alueen merkki osoittaa, että seura kehittää aikuisille suunnattuja palveluitaan jäseniltään saamansa palautteen perusteella yhteistyössä muiden Tähtiseurojen kanssa. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa, ja tekee liikunnasta ja urheilusta helpommin mukautuvaa, suunnitellumpaa ja turvallisempaa.

Lasten ja nuorten osa-alueen merkki viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla.

Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!