Kannelmäen Voimistelijat

 

Mikä on voimistelukoulu?

Voimistelukoulu on alle 12-vuotiaille lapsille tarkoitettu harrastusmuoto, jossa harjoitellaan monipuolisesti perusliikuntataitoja ja voimistelun alkeita. Voimistelukoulussa harjoittelevat sekä harrasteliikkujat että lajien lapsuusvaiheen toiminnassa olevat lapset. Voimistelukoulussa korostetaan lasten laadukasta voimistelua, leikkiä ja ilmaisua, tanssia sekä vahvuustaitoja.

Voimistelukoulun ydin on ILO= innostus, laatu ja onnistuminen yhdessä.  Voimistelukoulun yhtenä tavoitteena on tavoitteena on sytyttää lapsessa liikkumisen ilo. Samalla luodaan urheilukulttuuria:

  • jossa onnistutaan yhdessä
  • joka on kaikille avointa ja yhdenvertaista
  • joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja terveellistä elämäntapaa.

Lasten osallisuus on tärkeä Voimistelukoulussa. Se on tapa sytyttää liikunnan kipinä, vähentää eriarvoisuutta, lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tehostaa oppimista. Voimistelukoulussa lapsilla on mahdollisuus saada ohjausta ryhmässä, jossa lapsen yksilöllistä kehittymistä tuetaan. Ryhmien opetukselliset sisällöt on jaettu motorisiin taitoihin, lajiteknisiin sisältöihin, luovaan ilmaisuun, leikkeihin, peleihin sekä kasvatukselliseen sisältöön.