Kannelmäen Voimistelijat

OHJAUSLINJA

Kannelmäen Voimistelijat ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota Kaarelan alueen asukkaille laadukasta voimistelu- ja ryhmäliikuntaa. Kannelmäen Voimistelijat ry toimii lähiliikuttajana kaikenikäisille jäsenille, mahdollistaa harrastuksen jatkumisen kaikissa elämänvaiheissa sekä tarjoaa samalla yhteisön, johon kuulua.

Vastuullisena toimijana Kannelmäen Voimistelijat ry huolehtii, että ohjaajat ovat ammattitaitoisia, toiminnassa on huomioitu eettiset ohjeistukset ja toimintaympäristö on turvallinen. Seurassa pyritään lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla heille edullisia ja mielekkäitä tapoja liikkua.

Kannelmäen Voimistelijat ry:n hallitus on määritellyt strategian vuosille 2021-2026 sekä samalla päivittänyt seuran arvot ajantasalle. Strategia ja arvot löytyvät seuran verkkosivuilta.

Kannelmäen Voimistelijat ry on sekä lasten että aikuisten liikunnan tähtiseura. Tähtimerkin omaavana seurana Kannelmäen Voimistelijat sitoutuu ja toteuttaa toimintaansa Tähtiseurojen laatukriteerit huomioiden. Seura pyytää säännöllisesti palautetta kaikilta jäseniltä ja lasten vanhemmilta, lisäksi ohjaajat pyytävät palautetta tunneilla suoraan osallistujilta.

Lasten laadukas voimistelu on lapsilähtöistä, jossa lapset voivat harrastaa laadukkaasti ja turvallisesti ohjatuilla tunneilla. Lasten harrastetunnit on suunniteltu ikätasoisesti.  Lapset voivat harrastaa monipuolisesti. Tuntien sisällössä huomioidaan monipuolisuus. Kannelmäen Voimistelijoiden tuntitarjonta on monipuolista ja lapsilla onkin mahdollisuus vaihtaa ryhmästä toiseen, jos jokin ryhmä ei tunnu omalta.  Jokainen lapsi pääsee liikkumaan oman tasoisesti.

Lisäksi Kannelmäen Voimistelijat järjestää kesäleirejä 1-3 -luokkalaisille kesällä. Näillä leireillä lapset pääsevät itse vaikuttamaan leirien sisältöön ja leiriviikot saattavatkin olla melkoisen erilaisia. Leireillä liikuntaan paljon ulkona lähialueella ja Kavo-Sali on kokonaan leiriläisten käytössä. Leireillä kiinnitetään erityistä huomioita sosiaalisiin taitoihin ja annetaan mahdollisuus osallistua turvallisesti ja kohtuuhintaisesti kesäleiritoimintaan. Kesäleirien avulla halutaan ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää pienten kouluikäisten yksinäisyyttä.

Aikuisten harrasteliikuntatarjonta on monipuolista ja kaikilla on mahdollisuus harrastaa itselleen mielekästä liikuntaa kerran tai useammin viikossa läpi vuoden. Koulutetut ja osaavat ohjaajat takaavat, että harrastaminen on turvallista ja tavoitteiden mukaista. Toiminta suunnitellaan niin, että se vastaa muuttuviin tarpeisiin ja kuunnellaan herkällä korvalla jäsenten toiveita. Osallistujia kannustetaan antamaan palautetta myös suoraan ohjaajalle tuntien kehittämiseksi. Seuran aikuisliikuntaa kehittää aktiivisisesti aikuisliikunnan tiimi eli aili-tiimi. Oma Sali on mahdollistanut sen, että voimme tarjota tunteja aamulla, päivällä ja illalla. Lisäksi meillä on aikuisille Pirkkolan uimahallissa vesijumppaa ja hydrobicia, joten voimme huomioida myös ne liikkujat, jotka eivät voi osallistua perinteisiin jumppatunteihin esim. polvivamman vuoksi. Kesällä järjestämme puistojumppaa.

Kaikilla harrasteryhmillä on mahdollisuus esiintyä Kanneltalon joulu- ja kevätnäytöksessä.

Ohjauslinjaa kehitetään yhdessä ohjaajien kanssa.

EETTISET LINJAUKSET

Kannelmäen Voimistelijat on kaikessa toiminnassaan sitoutunut Voimisteluliiton eettisiin periaatteisiin sekä Olympiakomitean Reilu Peli – urheiluyhteisön eettisiin periaatteisiin.

Voimistelun eettiset periaatteet:

– välitämme toisistamme ja itsestämme
– toimimme avoimesti ja yhteisöllisesti
– takaamme turvallisen toimintaympäristön
– tuotamme hyvinvointia
– luomme laatua, iloa ja innostusta
– kunnioitamme ympäristöä
Lisätietoa linkkI: https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus

Olympiakomitean Reilu Peli -eettiset periaatteet:

1. Hyvä hallinto
2. Turvallinen toiminta ympäristö
3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
4. Ympäristö ja ilmasto
5. Antidoping
Lisätietoa linkki: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/11/a49b971c-reilu-peli-2021.pdf

HARRASTERYHMIEN TAVOITTEET

PERHEGYM- TUNNIT

Perheliikunta on monipuolista ja hauskaa liikuntaa koko perheelle. Tunneilla liikutaan yhdessä temppuillen, leikkien ja pelaillen. Tunti kestää 45 minuuttia, josta noin puolet on ohjattua tekemistä ja toinen puoli tunnista vapaata liikkumista oman perheen kesken annetuilla välineillä. Kaikille Perhegym tunneille ovat vanhempien lisäksi tervetulleita mummot, vaarit, kummit tai muut lasten läheiset.  Perhegym -ryhmissä lasten suositusikä on 1-6 vuotta.

LASTEN TUNNIT

Yli 4- vuotiaille on omia ryhmiä. Ryhmät on jaoteltu ikäryhmittäin, mutta tarvittaessa ikäryhmäjaostakin voidaan joustaa lapsen taitojen ja perheen toiveiden mukaisesti. Tuntitarjonnassa on temppuilua (ninjagym ja freegym), voimistelua (telinejumppa ja akrogym-tunnit) sekä tanssia (dance kids, dance junior ja show-tanssi). Tunnit ovat kestoltaan 45 – 60 minuuttia. Kaikissa alle kouluikäisten ryhmissä on mukana apuohjaaja. Kouluikäisten ryhmien koon ja tarpeen mukaan ryhmissä on vastuuohjaajan lisäksi apuohjaaja.

Lasten tuntien ohjaajat käyvät Voimistelukoulu-koulutuksia ja tunneilla perustana on Voimistelukoulu-ideologia, jossa lapsi on keskiössä ja tunneilla opitaan perusliikuntataitoja ja voimistelun alkeistaitoja leikkien ja innostuen sekä saaden onnistumisen kokemuksia.

AIKUISTEN TUNNIT

Aikuisten liikunnan tiimi (Aili-tiimi) suunnittelee yhdessä toiminnanjohtajan kanssa kevät- ja syyskauden tunnit huomioiden ohjaajien ja jäsenten toiveet.  Tunnit ovat kestoltaan 40–75 min pituisia. Kaikista tunneista löytyy tuntikuvaukset rasittavuus- ja vaativuustasot seuran nettisivuilta. Pyrimme tarjoamaan monipuolisesti tunteja kaiken kuntoisille ja ikäisille kunnon kohotukseen ja ylläpitoon.  Aikuisten tunneilla voi käydä kokeilemassa itselleen sopivaa tuntia kerran maksutta. Kesällä puistojumppiin ja kesätoimintaan voi osallistua myös kertamaksulla.
Tavoitteena on lisätä liikettä ja liikunnan iloa.