Tuntikuvaukset

 

Telinejumppa                   

                                                                 

Ikäryhmä  4-6v. tytöt ja pojat

Telinejumppa-tunneilla opetellaan telinevoimistelun perustemppuja ja -taitoja eri telineillä. Tunneilla liikutaan monipuolisesti, iloisesti ja leikinomaisesti lasten iät huomioiden. Tuntien tavoitteena on tutustuttaa lapset telinevoimistelun perusteisiin leikin kautta niin, että jokaisella on mahdollisuus harjoitella ja kehittyä oman taitotasonsa mukaisesti.

Tunnit sisältävät lämmittelyleikkejä, lattianpoikkiharjoituksia sekä ohjattuja temppuratoja. Tunneilla opetellaan lisäksi ryhmässä olemista, ohjaajan kuuntelemista sekä kehotuntemusta ja -hallintaa.

Tuntien turvallisuudesta vastaa vähintään kaksi ohjaajaa. Alle kouluikäisten ryhmillä on käytössään voimistelupassit, johon saa tarran käyntikerroista ja voimistelun lajitaitojen oppimisesta. Tervetuloa temppuilemaan!

Kävijöiden kokemuksia voit lukea täältä!

 

Telinejumppa                          

                                                          

Ikäryhmä  7-9 v. tytöt ja pojat

Telinejumppa-tunneilla opetellaan telinevoimistelun perustemppuja ja -taitoja eri telineillä. Tunneilla liikutaan monipuolisesti, iloisesti sekä lasten iät ja taitotasot huomioiden.

Tuntien tavoitteena on opetella telinevoimistelun perusteita liikekehittelyllä niin, että jokaisella on mahdollisuus harjoitella ja kehittyä oman taitotasonsa mukaisesti.  Keskitymme erityisesti yhdistelmäliikkeiden harjoitteluun ja oppimiseen.

Tunnit sisältävät lämmittelyleikkejä, monipuolisia lajiharjoitteita sekä ohjattuja temppuratoja. Temppujen lisäksi tunneilla harjoitetaan koordinaatiokykyä, voimaa sekä kehonhallintaa.

Tunnille voi tulla ilman aiempaa harrastustaustaa.

Kävijöiden kokemuksia voit lukea täältä!

Akro

 

ikäryhmä 7-9v. tytöt ja pojat

 

Akrotunnit pitävät sisällään erilaisia akrobatialiikkeitä, kuten kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, käsillä seisontoja ja erilaisia siltakaatoja. Tunneilla harjoitellaan myös pariakrobatialiikkeitä ja ryhmäpyramidien tekoa. Tunnilla kehittyy liikkuvuus, kehonhallinta ja lihasvoima. Tunti sopii sekä tytöille, että pojille.

Freegym
 

Ikäryhmä yli 7-vuotiaille (tytöt ja pojat)

Freegym on uusi lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset. Freegymiä voi tehdä ikään, taustaan tai kokemukseen katsomatta sisällä saleissa tai ulkona. Sitä voi tehdä yksin tai yhdessä.

 

Voimistelukoulu         

                                     

Ikäryhmä  4-6v. tytöt ja pojat 

Voimistelukoulu-tunnit ovat tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille ilman aikuisia. Lapsi liikkuu tunneilla ammattitaitoisten ja koulutettujen ohjaajien opastuksella kerran tai kaksi viikossa. Ryhmissä turvallisuudesta vastaa kaksi ohjaajaa. Voimistelukoulussa jokaisella on mahdollisuus osallistua, harrastaa ja esiintyä. Voimistelun lajitaidot sekä motoriset perustaidot opitaan monipuolisesti leikin kautta. Ryhmillä on käytössään voimistelupassit, johon saa tarran käyntikerroista ja voimistelun lajitaitojen oppimisesta. Oppiminen on hauskaa!

Tunnit koostuvat yhteisistä liikuntaleikeistä, peleistä, välineliikunnasta sekä temppuradoista.

Kävijöiden kokemuksia voit lukea täältä!

 

Cheerdance                   

                                                                    

Ikäryhmät  7-9 v., 10-12v. tytöt

Cheerdance on vauhdikas ja monipuolinen tanssilaji. Laji painottuu tanssitekniikoihin (piruetit, hypyt, venyvyysliikkeet, tanssinostot ja akrobaattiset liikkeet), yleensä huiskien kanssa tehtäviin käsisarjoihin (motionit) sekä tanssikoreografioiden harjoittelemiseen. Cheerdancessa tärkeintä on hauskan pitäminen, iloisuus ja liikelaadun puhtaus. Lasten cheerdance-tunneilla myös leikitään tanssin perustaitoja - mm. rytmin kuuntelua, eri tasoissa ja kuvioissa tekemistä ja ryhmätoimintaa - kehittäviä leikkejä. Aiempaa tanssitaustaa ei tarvita mutta on toki eduksi. Cheerdance-ryhmä esiintyy joulu- ja kevätnäytöksessä ja mahdollisuuksien mukaan muissa tapahtumissa.

Kävijöiden kokemuksia voit lukea täältä!

 

Dance kids                                   

                                                     

Ikäryhmä  5-6v. tytöt ja pojat

Dance kids-tunti on suunnattu tanssista innostuneille lapsille. Lapset liikkuvat ammattitaitoisten ja koulutettujen ohjaajien opastuksella leikinomaisesti tanssin perusteita harjoitellen.

Tunnit sisältävät tekniikkaharjoituksia, musiikkiliikuntaa- ja leikkejä sekä koreografisia askelsarjoja lasten ikä huomioiden. Tunnin tavoitteena on kehittää motorisia taitoja, rytmikykyä, lihaskuntoa- ja sekä kehonhallintaa, tärkeitä sosiaalisia- ja ryhmätyötaitoja unohtamatta. Tunnilla liikutaan iloisin mielin ja lapsia kuunnellen!

 

Dance junior                                  

                                

Ikäryhmä  7-9v ja yli. 10v tytöt ja pojat

Dance junior -tunti on lasten tanssitunti, jolla tutustutaan eri tansseihin, otetaan vaikutteita eri tanssityyleistä ja harjoitellaan askelsarjoja. Pääpaino tanssityyleissä on hip hop sekä muilla katutanssilajeilla.Tavoitteena on oppia tanssin perustaitoja sekä samalla kehittää lihaskuntoa ja kehonhallintaa. Opitaan yhdessä uusia asioita ja koetaan tekemisen iloa!

Tunnit koostuvat alkulämmittelyistä, tekniikkasarjoista, salin poikki liikkuvista harjoitteista ja koreografioiden harjoittelusta.

 

Tanssillinen voimistelu 

 

Tanssillinen voimistelu on tanssin ja voimistelun yhdistävä, suomalaiseen naisvoimisteluun pohjautuva laji, joka liikuttaa suurta joukkoa suomalaisia nuoria ja varttuneempiakin naisia. Tanssillisen voimistelun moni-ilmeisyys tarjoaa sekä harrastajille että ohjaajille runsaasti vaihtoehtoja ja haasteita. Lajia on mahdollisuus harrastaa kevyesti tai tavoitteellisemmin, ja harrastamisen lisäksi tarjolla on erilaisia mahdollisuuksia esiintymiseen ja kilpailemiseen.

Tämän lajin sielu ja sydän ovat keskustalähtöisyydessä ja liikkeen virtaavuudessa, joihin yhdistyvät liikunnan lisäksi rytmisyys, luovuus, esteettisyys ja ilmaisullisuus. Perusvoimistelutaidot muodostavat lajin pohjan, jonka lisäksi harjoitellaan oikeanlaista keskustaliikuntatekniikkaa ja liikkeiden ja hengityksen sitoutumista toisiinsa. Vartalotekniikan rinnalla harjoitetaan jalkatekniikkaa ja hyppyjä sekä erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, kuten liikkuvuutta ja voimaa. Tanssillisen voimistelun ohjelmissa korostuu esiintyjien ilmaisullisuus ja ohjelman kokonaisvaltaisuus, joten tekniikan harjoittamisen ohella on tärkeää paneutua myös esiintymiseen erilaisin ilmaisu- ja luovan liikunnan harjoittein. - Suomen Voimisteluliitto -          

                                                      

Ikäryhmä 7-8v  9-10v. ja yli 11v. tytöt

Tanssillinen voimistelu on kokonaisvaltaista liikuntaa, jossa yhdistyvät luovuus, rytmisyys, esteettisyys ja ilmaisullisuus. Siinä hyödynnetään monipuolisesti musiikin elementtejä ja koreografista osaamista. Tanssillinen voimistelu sopii esiintymishaluisille lapsille, jotka haluavat kehittää kuntoaan ja taitojaan. Tunnille osallistuaksesi, et tarvitse aikaisempaa voimistelutaustaa. Ryhmä esiintyy joulu- ja kevätnäytöksessä.

 

Tanssillinen voimistelu/esiintyvä ryhmä Melody           

         

Ikäryhmä  9-11v. tytöt

Tanssillisen voimistelun esiintyvä ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa, esiintyy joulu- ja kevätnäytöksessä ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan kilpailuihin. Ryhmään otetaan uusia voimistelijoita tilanteen mukaan. Lisätietoja ryhmään liittymisestä voi kysellä lasten- ja nuorten vastaavalta hanne.kajasviita(a)kannelmaenvoimistelijat.fi.