Raportti jäsenkyselyn tuloksista

22.8.2018

Kevään jäsenkyselyistä on nyt tehty kooste, johon voit tutustua täällä

Kannelmäen Voimistelijat tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden vastata Olympiakomitean seuratoiminnan laatuohjelman osana kehitettyihin aikuisten, lasten ja lasten vanhempien kyselyihin huhtikuussa 2018.

Nyt vastauksista on tehty kooste, joka löytyy ohesta.

Lasten kysely oli tarkoitettu alle 13-vuotiaiden itsensä vastattavaksi ja vastauksia siihen tuli 13 kpl. Kaikkiaan vastanneet lapset pitivät seuran tunneista ja ohjaajista.

Lasten vanhempien kyselyyn saivat vastata lasten tunneilla käyvien lasten vanhemmat ja vastaajia oli 27 kpl. Kaikkiaan vastaajat olivat verraten tyytyväisiä ryhmien toimintaan ja ohjaukseen, samoin kuin harjoitusten määrään ja laatuun. Lasten koettiin myös yleisesti pitävän tunneistaan ja ryhmistään.

Aikuisten liikunnan kyselyyn vastasi 108 vastaajaa, eli noin 16 % vuoden 2017 aikuisjäsenten määrästä.Tarjonnan osalta tuntien hinta-laatusuhteeseen oltiin pääosin tyytyväisiä, tuntivalikoima koettiin ajanmukaiseksi ja kiinnostavaksi ja tarjonta monipuoliseksi. Samoin tuntien sisältöön ja ohjaajien ammattitaitoon oltiin yleisesti tyytyväisiä.

Avoimissa kommenteissa oli mm. toivottu lisää tanssitunteja ja alkeistason pilatesta. Tänä syksynä onkin alkanut perustason pilatestunti (maanantaisin) sekä isosali-tuntina alkeistason tanssitunti (torstaisin)

Kommenteissa myös kiiteltiin isosalitunti-järjestelmän mahdollistamaa valinnanvapautta, laajaa ja korkeatasoista tuntivalikoimaa, sekä hyviä ohjaajia. Jonkin verran kritiikkiä osakseen saaneet nettisivutkin tulevat vuoden vaihteessa kokemaan muodonmuutoksen.

Kiitos kaikille vastaajille arvokkaasta palautteesta, jota voimme hyödyntää seuran toimintaa kehittäessämme!